Les vinyes del Mas de Cabrera, prop de Gandesa, van ser establertes originàriament al segle XX per la família Aubanell, fidels a la cooperativa de Gandesa. Malauradament, a causa de la malaltia, Jorge, conegut per tots com Ganxi, ja no podia cuidar la terra i va decidir vendre’l.

Les vinyes es troben a una altitud d’uns 400 metres sobre el nivell del mar. Els sòls de la Terra Alta són argilencs i calcaris, pobres en matèria orgànica.

La climatologia, de caràcter mediterrani, es caracteritza per les baixes temperatures a l’hivern i altes a l’estiu, i amb una pluviometria escasa. Una altra característica és l’abundant insolació de la zona i l’equilibri entre els vents dominants, el Cerç, provinent de l’interior, i el Garbí, provinent de la costa mediterrània.

Des que vam comprar les vinyes hem anat implementant la nostra filosofia, temperada pel que hem après sobre l’impacte del clima, la pressió de les malalties i les opcions de gestió.

Viticultura Regenerativa

Sempre hem cregut que les vinyes s’han de veure en el context del seu entorn més ampli, no com un monocultiu. Això vol dir entendre com influeix les vinyes la naturalesa que les envolta. Aquesta és la base de la filosofia biodinàmica de Steiner. Tanmateix, no subscrivim les idees més espirituals i prescriptives que acompanyen la visió holística de l’entorn de la vinya.

De la mateixa manera, creiem que hem de gestionar la pressió de la fertilització i la malaltia mitjançant processos i controls naturals sempre que sigui possible. Durant molts anys vam sentir que la Certificació Orgànica no era suficient. Per exemple, l’ús permès del coure ha estat un problema per a nosaltres.

Recentment hem trobat un enfocament amb el qual ens sentim còmodes: la viticultura regenerativa.

Aquest enfocament abraça la visió holística de la Biodinàmica, les intervencions simpàtiques de la cultura ecològica i una major concentració en la gestió del sòl com a principal punt d’interacció entre la vinya i el seu entorn.

Què vol dir això a la pràctica?

  • conreu mínim o nul a la vinya
  • cobrir els cultius per adobar i protegir el sòl, conservar l’aigua i evitar l’escorrentia
  • tractaments mínims amb controls ecològics
  • treballant les vinyes a mà des de la poda fins a la verema

Encara no hi ha cap certificació per a la viticultura regenerativa, cal adaptar-la a cada situació individual. Tanmateix, som subscriptors de la Fundació Viticultura Regenerativa i actualment estem en el nostre darrer any de certificació com a productor ecològic sota CCPAE.

BACK