Les vinyes del Mas de Cabrera, prop de Gandesa, van ser establertes originàriament al segle XX per la família Aubanell, fidels a la cooperativa de Gandesa. Malauradament, a causa de la malaltia, Jorge, conegut per tots com Ganxi, ja no podia cuidar la terra i va decidir vendre’l.

Les vinyes es troben a una altitud d’uns 400 metres sobre el nivell del mar. Els sòls de la Terra Alta són argilencs i calcaris, pobres en matèria orgànica.

La climatologia, de caràcter mediterrani, es caracteritza per les baixes temperatures a l’hivern i altes a l’estiu, i amb una pluviometria escasa. Una altra característica és l’abundant insolació de la zona i l’equilibri entre els vents dominants, el Cerç, provinent de l’interior, i el Garbí, provinent de la costa mediterrània.

 

 

La nostra filosofia a la vinya es regeix pel que els francesos anomenent “Lutte Raisonée”. Traduït literalment, significa “Lluita raonada”, però potser és millor traduir-ho com a “cultura sostenible”.

Quan parlem de cultura sostenible ens referim a un compromís entre el lliure ús de productes químics i pesticides i els mètodes orgànics/biodinàmics, amb una major flexibilitat i la possibilitat d’utilitzar alguns productes químics i pesticides, però amb menys freqüència i menys agressivitat que els productes convencionals. Creiem que, practicat conscientment, aquest mètode s’assembla a la cultura orgànica en molts aspectes, excepte per l’ús ocasional, encara que sigui mínim, de productes químics no “orgànics”.

Per exemple, no fem servir cap herbicida a la nostra vinya, preferim llaurar i cultivar el sòl per controlar el nivell de creixement de les males herbes. A més, tenim en compte els beneficis per al sòl dels cultius de cobertura que després es reinverteix per enriquirlo.

Utilitzem, principalment, productes químics orgànics, com ara sofre, per controlar problemes de fongs, però creiem que alguns funguicides moderns alternatius, com ara l’estobilurina derivada dels fongs, són molt menys perjudicials per al medi ambient que els tractaments base de coure “orgànic”.

A part de l’arada, tota la feina que es fa a la nostra vinya, des de la poda d’hivern fins a la collita, ho fem tot manualment. D’aquesta manera, ens assegurem estar ben connectats amb les nostres vinyes i les seves necessitats i, per tant, de garantir un futur sostenible i ecològic.

BACK