Ali és una gran administradora que, a part d’haver educat a dos fills, ha sigut la persona encarregada de mantenir els diversos negocis de la família. Molt Ying per al Yand d’Andy, Ali és capaç de mantenir l’ordre on d’una altra forma seria un caos. Li encanta la jardineria, així que treballar a la vinya no li suposa cap problema. En el seu temps lliure li encanta pintar amb estil xinès i cuinar per a la família.

BACK